• The Cutting Edge
    Die Cutting Technology
  • Aklınıza Gelebilecek Her Yerde
    Bıçak İzimiz Var
  • Aklınıza Gelebilecek Her Yerde
    Bıçak İzimiz Var
seyhan kalıp

Hakkımızda

SEYHAN, 1990 yılında Türkiye'de kurulan ilk rotary kutu kesme kalıbı üreticisidir. Avrupa'dan sağlanan 35 yıllık tecrübeyle Türkiye'deki oluklu mukavva ve ambalaj sektörüne hizmet vermektedir. 1990 yılı öncesi yurtiçindeki büyük grup ve şirketlerin İtalya, Almanya, İngiltere, İspanya vb. ülkelerden ithal ettikleri kutu kesim kalıpları yaklaşık 28 yıldır Türkiye'de SEYHAN tarafından üretilmektedir. Merkezi Eskişehir'de bulunan şirket, üretimini Eskişehir - Bozüyük Karayolu 13. km'de 5.000 m2 kapalı alan, 60.000 m² açık alandaki fabrikasında gerçekleştirmektedir.

1990 - Kuruluş Yılı

1991 - Ofis ve 300 m²’lik atölyede imalata başlandı.

1993 - Talep fazlasını karşılamak ve çalışma sahasını genişletme kararı alındı. Yeni yatırım ihtiyacı, atölyenin karşısındaki araziye 3 katlı binanın inşaasıyla karşılandı.

1994 - Yeni binaya taşınıldı.

1996 - Üretimin merkezden açık alanda inşaası başlayan fabrikaya kaydırılması kararlaştırıldı.

1997 - İlk ikinci el Laser makinesi ve numune makinesi satın alındı.

1998 - Eskişehir - Bozüyük Karayolu 13. km’de (5.000 m² kapalı, 60.000 m² açık alan) tam kapasite üretime geçildi. Otomasyona geçilmesi için gerekli teknolojik altyapı hazırlandı.

2000 - 1. Lasercomb PTSn 3020 R, Plotter HSP 1613 Numune makinesi satın alındı, eski makine elden çıkarıldı.

2002 - 2. Lasercomb PTSn 3020 R,

2002 - 1. Lasercomb Plotter PPS 120 Numune makinesi satın alındı.

2002 - 1. BNLC Robot satın alındı.

2003 - 2. Appel Technoform Easy Bender Robot satın alındı.

2004 - 3. Lasercomb PTSn 3020 R makinesi satın alındı.

2004 - 2. Lasercomb Plotter FPS 3117 Numune makinesi satın alındı.

2004 - Multibender AD320 Robot düz ve rotary bıçak bükme makinesi satın alındı.

2004 - İstanbul Projesi, 2005 yılı başında hayata geçirildi.

2004 - İzmir şubesi açıldı.

2005 - 3. Lasercomb Plotter ProDigi 1613 Numune makinesi satın alındı.

2005 - 4. Appel Technoform Easy Bender Robot satın alındı.

2005 - 5. Servi Form Unica 355 Robot satın alındı.

2005 - 4. Lasercomb MTL 1521 makinesi satın alındı.

2005 - 4. Lasercomb Plotter ProDigi 2113 satın alındı.

2006 - 6., 7., 8. Easy Bender Bıçak Bükme Robotu satın alındı.

2007 - Adana şubesi açıldı.

2007 - 5. Numune Kesim Makinesi DC – 1713 satın alındı.

2007 - ProfiMill M8XL 1600 satın alındı. Counter Plate ve sacların freze işlemleri için otomatik freze makinesi.

2007 - Servi Form RotAx CNC Rotary Bıçak bükme robotu satın alındı.

2007 - Lastiklerin kesimini su jetiyle gerçekleştirmek için Marbach’tan ilk MarbaJet satın alındı.

2008 - Marbach’tan 2. MarbaJet satın alındı.

2008 - Marbach’tan ilk Twin Laser satın alındı.

2009 - İstanbul, İzmir şubeleri merkez bünyesinde toplanarak büyüme sağlandı.

2010 - Lasercomb MTL 1521 ve PTSn 3020 R ile MarbaJet makineleri yurtdışına satıldı.

2011 - Kurucu ortaklardan Ahmet SEYHAN vefat etti.

2011 - Şirketin kurucu ve sahibi Hayrettin SEYHAN vefat etti.

2012-2014 - yılları arasında şirket yeniden yapılandırma sürecine girdi.

2016 - Lasercomb firmasından Neo PTSn lazer makinesi satın alındı.

2017 - ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’ne ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS OHSAS 18001 ISG Yönetim Sistemi entegre edildi.

SEYHAN için 'Kurumsal İtibar' en önemli değerdir. Bu da yapılan işe inanmaktan ve ticari kaygılardan arındırılmış sosyal sorumluluğun çalışanlarla birlikte kucaklanmasından geçer. Kurumun, ‘gelecek’ değerini müşteri oluşturur ve bu değerde oluşturulan ‘gelecek planları’ ‘yeni yatırımlara’ yöneliktir. İş hedefleri bu plan çerçevesinde tanımlanır ve bu hedefler, 'üretim, pazarlama, satış, lojistik, teknoloji, finans' gibi 'operasyonel planlarla' örgütlenmiş organizasyon yapılanmasına aktarılır. Kurumsal itibarın rekabet parametresi, yönetişimin temel ilkelerini belirledikten sonra iş planına entegre edilmesiyle sağlanır.

SEYHAN, ürün kalitesinden asla ödün vermez. Talep edilen ürün ihtiyacını en iyi düzeyde karşılamak amacıyla müşterilerin öncelikleri dikkate alınır. SEYHAN’ın hedef kitlesini oluşturan müşteriler 3 grupta kategorize edilir:

- Her yıl sözleşmesi yenilenen, talebi açıkça belli olan, yaptırdığı işin niteliğini ve ürünü bilen, yüksek tirajlı işler basan kuruluşlar.

- Tüm orta ve küçük ölçekli oluklu mukavva şirketleri, matbaalar, vb. kutu kesim kalıbından önce çizim, tasarım veya numune talebi olan, birinci gruba oranla düşük tirajlı işler için yapılan kalıplar, ikinci müşteri grubunun ihtiyacını karşılar.

- Bu grupta yeni müşterilerin talep ve ihtiyaçları tanımlanır (ürünle ilgili makine parkuru, makine özellikleri vs.) daha sonra birinci ve ikinci gruba dahil edilir.

SEYHAN, iş yaşamının kendi doğal döngüsüne entegre edilecek iletişim yönetimi, kurumun rekabetçi konumlandırmasına gerçek katkıyı 'etik anlayışı, kültürü, vizyonu ve tüm bunları içselleştiren 'kurumsal kimliği' ile yansıtır.

Tüm dünyada ve Avrupa'da sektöre ilişkin yazılı, görsel iletişim araçları takip edilirken, düzenlenen iş gezileri çerçevesinde de yurtdışındaki farklı eğilimlerin, yeniliklerin ve teknolojilerin nabzı tutulmaktadır. Böylece Türkiye'deki pazara ve hedef kitleye yönelik yeni ufuklar ve hedefler belirlenmektedir.

Sektörde ilk olmanın verdiği bilinci, vizyonunda ortaya koyduğu sorumluluk anlayışıyla birleştiren SEYHAN, 'itibar ve güven'e dayalı kurumsal kimliğinin rekabet ortamında da sürdürülebilmesini hedef alır.

Türkiye çapında isim yapmış ve yurtiçinde yer alan büyük holdingler zamanla yabancı ortaklı bir oluşumun içine girdiler. Bu kararda büyüme hedeflerini yakalama ve ihracata yönelmenin payı büyük oldu. Sabancı, Koç, Çukurova vb. büyük holdinglerin yanısıra orta ve büyük ölçekli tüm kutu üreticileri SEYHAN’ın müşterileri arasında yer alır. Kuruluş yeri ve üretimi olarak seçilen coğrafi bölge, Marmara, Ege, Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi’ne yakın olması nedeniyle tüm müşterilere en kısa sürede ulaşabilmek mümkündür. Son şubesini Adana’da açan SEYHAN, artık Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de yer alan yeni, büyük, küçük işletmeleri de tanıma, onlara hizmet verme olanağı yakalamıştır. İlk şubesini İzmir’de açarken, Marmara Bölgesi’nin pazardaki payı dikkate alınarak 2005 yılı başında İstanbul’da da yeni bir üretim alanı faaliyete geçirildi.
seyhan kalıp

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU

Seyhan Karton Ambalaj Kalıp San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle çalışanlarımıza ait her türlü kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Seyhan Karton Ambalaj Kalıp San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ ye aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığı ile ulaşmanız mümkündür.
Adres: Bozüyük-Eskişehir Karayolu 13.km 11300 Bozüyük/BİLECİK
Tel: 0 228 325 43 25
E-Posta: janset@seyhan-kalip.com
KEP: seyhan.kalip@hs03.kep.tr
KVKK uyarınca çalışan adayı sıfatları ile paylaştığınız kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak belirlenen Seyhan Karton Ambalaj Kalıp San. Ve Tic. Ltd. Şti. tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI
Çalışan adayımız olmanız nedeniyle Şirketimiz ile paylaştığınız; kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, fotoğrafınız, eğitim bilgileriniz, mesleki bilgileriniz, referans bilgileriniz, özgeçmişiniz içerisinde ilettiğiniz ceza ve mahkumiyet bilgileriniz, sağlık verileriniz gibi kişisel ve özel nitelikli verileriniz (ayrıca özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi dolaylı olarak kimlik ve/veya ehliyet suretinden gelebilmektedir.) iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; verilerinizin mülakat sürecinde değerlendirilmesi, iş yerimizin güvenlik önlemleri kapsamında görüntü kayıtlarının alınması, referans kontrolü, aday olarak pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, teklif ve işe yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, veri güvenliğinin temini ve ilaveten işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişinizin değerlendirilmesi ve sizinle iletişime geçilmesi için Şirketimiz tarafından işlenecektir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLAR İLE AKTARILABİLECEĞİ
Kişisel verileriniz herhangi bir kurum veya kuruluşa aktarılmamaktadır.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz;Hukuki yükümlülükler, Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen sözleşmenin kurulması ve veri sorumlusunun meşru menfaati bulunması sebeplerine dayalı ve bununla sınırlı olarak, fiziken ve elektronik ortamda, Şirketimizin internet sitesine, e-posta adresine veya Şirketimize bizzat sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilen başvurular, görüşmeler sırasında beyan edilen bilgiler ve işbirliği içinde bulunulan işe alım firmaları aracılığıyla toplanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde, bunların, veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı; www.seyhan.com.tr adresindeki KVKK İhlal Başvuru Formu’nu doldurarak formda belirlenen usul ve yöntemler ile tarafımıza iletebilirsiniz.Şirketimiz, Kanunun 13 üncü maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.
Seyhan Karton Ambalaj Kalıp San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Seyhan Karton Ambalaj Kalıp San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak, Şirkete ilişkin tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İşbu aydınlatma metninde geçen;

•Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
•Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 07.04.2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlara yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
•Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorunlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
•Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Seyhan Karton Ambalaj Kalıp San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ ye aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığı ile ulaşmanız mümkündür.
Adres: Bozüyük-Eskişehir Karayolu 13.km 11300 Bozüyük/BİLECİK
Tel: 0 228 325 43 25
E-Posta: janset@seyhan-kalip.com
KEP: seyhan.kalip@hs03.kep.tr

KVKK uyarınca çalışan adayı, çalışan, stajyer, tedarikçi, tedarikçi yetkilisi, müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi vb. sıfatları ile paylaştığınız kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak belirlenen Seyhan Karton Ambalaj Kalıp San. Ve Tic. Ltd. Şti. tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturulacak ve güncellenerek işlenebilecektir.Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları uyarınca,

•Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
•Doğru ve gerektiğinde güncel,
•Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
•İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
•İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,Kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLAR İLE AKTARILABİLECEĞİ
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde, bunların, veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı; www.seyhan.com.tr adresindeki KVKK İhlal Başvuru Formu’nu doldurarak formda belirlenen usul ve yöntemler ile tarafımıza iletebilirsiniz.Şirketimiz, Kanunun 13 üncü maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Seyhan Karton Ambalaj Kalıp San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Kişisel Verileri Korunması Ve İşlenmesi Çalışan Adayı Açık Rıza Beyanı Formunu buraya tıklayarak İndirebilirsiniz.

Seyhan Karton Ambalaj Kalıp San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ ne ait internet sitelerine, elektronik platformlara, uygulamalara veya Şirket tarafından gönderilen elektronik posta iletilerine veya reklamlara erişim sırasında, kullanıcıların bilgisayarına, cep telefonuna, tabletine veya kullanılan diğer cihazlara belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirilebilmektedir. Bilgisayar ve diğer cihazlara yerleştirilen bu veri dosyaları, çerez, piksel tag, flash cookies ve web işaretçileri olabileceği gibi, veri depolama amaçlı benzeri diğer teknolojiler de olabilecektir. İşbu Politika’da Seyhan Karton Ambalaj Kalıp San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kullanılabilecek çerez ve benzeri teknolojileri ifade etmek üzere “çerez” ifadesi kullanılmaktadır. Çerezler aracılığı ile kişisel veri toplanması mümkün olmakla birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımayabilecektir. Bu nedenle çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin ancak Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri teşkil ettikleri ölçüde, işbu Politika ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında değerlendirileceği dikkate alınmalıdır.

1-Çerez Türleri

Çerezler süre bakımından veya ait oldukları alan adına göre sınıflandırılabilmektedir. Çerezler, süre bakımından sınıflandırılmaları durumunda, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması üzerine silinen çerezleri ifade ederken, kalıcı çerezler ise önceden belirlenen bir süre boyunca kullanıcının bilgisayarında/cihazında kalan çerezlerdir. Çerezler ait oldukları alan adına (domain) göre sınıflandırılmaları durumunda ise ilişkili taraf çerezi ve üçüncü kişi çerezi olmak üzere ikiye ayrılır. Ziyaret edilen alan tarafından yerleştirilen çerezler ilişkili taraf çerezleri olarak adlandırılırken, ziyaret edilen farklı bir alan tarafından yerleştirilen çerezler ise üçüncü kişi çerezi olarak ifade edilmektedir. Ziyaret edilen alan dışındaki kişilerin, ziyaret edilen alan üzerinden kullanıcı cihazına çerez yerleştirmeleri durumunda üçüncü kişi çerezi söz konusudur.

2-Çerezlerin Kullanım Amaçları

Seyhan Karton Ambalaj Kalıp San. Ve Tic. Ltd. Şti. internet sitelerinde, platformlarında, uygulamalarında, reklam ve iletilerinde kullandığı çerezlerden, aşağıda belirtilen amaçlar ile faydalanabilmektedir.

a-Operasyonel Amaçlı Kullanımlar: Şirket internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin idaresi ve güvenliği için gerekli gördüğümüz çerezleri kullanabiliriz. Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarak, internet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan fonksiyonlardan yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensiz davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir.

b-İşlevselliğe Yönelik Kullanımlar: Şirket internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve bunları kullanıcılar için özelleştirmek amacıyla çerez kullanabilecektir. İşlevsellik amacıyla kullanan çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir.

c-Performansa Yönelik Kullanımlar: Şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerine ilişkin performansın artırılması ve ölçülmesi amacıyla da çerez kullanabilmektedir. Bu amaçla kullanılan çerezlere örnek olarak, kullanıcıların şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerini nasıl kullandığını anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan çerezler ile gönderdiğimiz iletiler ile etkileşime geçilip geçilmediğini anlamamıza imkân veren teknolojiler gösterilebilir.

d-Reklam Amaçlı Kullanımlar: Şirkete veya üçüncü kişilere ait internet sitesi, platform ve uygulamalar üzerinden, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam ve benzeri içerikleri iletmek amacı ile ilişkili taraf çerezleri ve üçüncü kişi çerezleri kullanabiliriz. Reklam amaçlı kullanımlara örnek olarak, reklamların etkinliğini ölçen çerezler ile belirli bir reklama tıklanıp tıklanmadığını veya reklamın kaç kere görüntülendiğini gösteren çerezler gösterilebilir.

3-Çerezleri Reddetme ve Silme

Çoğu tarayıcı çerez kullanımına izin vermekle birlikte, kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. Ayarların değiştirilmesi yöntemi kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup, çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğinin kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi gerekmektedir.Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda şirket internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerinin bazı özelliklerinden yararlanılamaması söz konusu olabilecektir.

4-Yetkili Hizmet Sağlayıcılar

Şirket internet sitesi, platform ve uygulamaları ile hizmetlerinin yürütülmesi ve tanıtımı için yetkilendirdiğimiz bazı hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılar da kullanıcıların bilgisayarına/cihazına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilecek ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilecektir.

5-Üçüncü Kişilere Ait Site, Ürün ve Hizmetler

Şirket internet siteleri, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin Şirket’ten bağımsız olduğu ve şirketin üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığının farkında olunmalıdır. Link verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz.

Seyhan Karton Ambalaj Kalıp San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Formu buraya tıklayarak İndirebilirsiniz.
seyhan kalıp

Kalite Politikası

Seyhan, oluklu mukavva kesim kalıplarının Türkiye’ deki ilk üreticisi olarak hizmet verdiği kesim kalıpları sektöründe, öncülüğünü sürdürmek adına sürekli eğitimlerle çalışanlarını geliştirir, yenilikleri takip ederek, bilgi ve tecrübe birikimini sektörle paylaşır ve çözüm sunar.

İşletmemiz, kurumsal kimliğini ve kesim kalıplarının kalitesini etkileyen tüm süreçlerde;

Kesim kalıplarıyla ilgili talep ve beklentileri çalışanların katılımıyla en üst seviyede karşılayarak satış öncesi ve sonrasında müşteri memnuniyetini sağlamayı,

Tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle birlikte karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak verimliliği artırmayı,ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerine uygun çalışarak, kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı, kalite politikası olarak benimsemiştir.

seyhan kalıp

Ürünler

seyhan kalıp

Üretim

ÇİZİM ve TASARIM

PLOTTER

LAZER KESİM

BIÇAK BÜKME

LASTİK KESİM

L

MONTAJ